สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

จำนวนผู้เยี่ยมชม
ฟรี Counter
เริ่มนับ 14 ธันวาคม 2553
 
นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม. 32 พบคณะครูสหวิทยาเขตสตึก ในคาราวานนิเทศ สำนักงานเขตฯ พบเพื่อนครู
(2 กรกฏาคม 2555)
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยฝ่ายกิจการนักเรียน
(26 มิถุนายน 2555)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(26 มิถุนายน 2555)
ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555
นายสุรพล ศรีภักดี ผู้อำนวยการโณงเรียนสะแกพิทยาคม
นำตัวแทนนักเรียนร่วมเป็นหมู่บ้านพอเพียง ณ บ้านท่าม่วง อ.สตึก
( 29 พฤษภาคม 2555 )
บรรยากาศการสอบเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2555
( 11 พฤษภาคม 2555 )