วันที่ 30  ธันวาคม  พุทธศักราช 2534  เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนสตึก 
เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก  ในวันที่  16 พฤษภาคม  พุทธศักราช  2535
  โดยมีนักเรียนในปีการศึกษานั้น  จำนวนทั้งสิ้น  96 คน 
เป็นนักเรียนชายจำนวน 36 คน  และนักเรียนหญิงจำนวน 60 คน 
เปิดทำการเรียนการสอนรวมจำนวน 2 ห้องเรียน ในระยะแรกได้อาศัย ศาลาวัดทุ่งสว่าง 
เป็นสถานที่เรียน  ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขึ้นในพื้นที่โนนพยอม 
บนพื้นที่  49 ไร่ 3 งาน  94 ตารางวา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน
คณะครู-อาจารย์จากโรงเรียนสตึก   และชุมชนบริจาคทรัพย์ร่วมกัน มูลค่า 89,900 บาท 
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 
โดยให้มีชื่อว่า  “โรงเรียนสะแกพิทยาคม”  อักษรย่อชื่อโรงเรียนคือ  “ สก.พ. ”
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 14 ห้องเรียน
มีนักเรียนทั้งสิ้น 467 คน
รวมภาพเก่าเล่าเรื่อง
 
Technology
บทความเทคโนโลยีการศึกษา
e-Learning
Graphics & Multimedia
OpenSource & Freeware
ซอฟต์แวร์แนะนำ
เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ
ข่าวการศึกษา
คุณครูควรรู้ไว้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปศึกษาและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้ทั่วไป
การวิจัยทางการศึกษา
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32