ที่
ชื่อ - สกุล
ผู้แทน
ตำแหน่ง
1
นายสีลม อ่างทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2
นายประจักษ์ วงศาสนธิ์
ผู้แทนองค์การส่วนท้องถิ่น
รองประธานกรรมการ
3
นายสัมฤทธิ์ สาลีงาม
ผู้แทนองค์การส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
4
นายประกาศิต อำไพพิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5
นายสมพร เกตแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6
นายสมถวิล บุญพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7
นายบุญเลี้ยง พรมศรี
ผู้แทนองค์กรและชุมชน
กรรมการ
8
นายสมหมาย บุญตามทัน
ผู้แทนองค์กรและชุมชน
กรรมการ
9
พระครูวิเชียร ปัญญาวุธ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
10
นางโสภิตา จูปรางค์
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
11
นางสมพร อินขอ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
12
นายธัชพล ขุมทอง
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
13
นายนิรุช ชาติมนตรี
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
14
นายอุดมชัย บุญตา
ผู้แทนครู
กรรมการ
15
นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

 

 
Technology
บทความเทคโนโลยีการศึกษา
e-Learning
Graphics & Multimedia
OpenSource & Freeware
ซอฟต์แวร์แนะนำ
เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ
ข่าวการศึกษา
คุณครูควรรู้ไว้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปศึกษาและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้ทั่วไป
การวิจัยทางการศึกษา
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32