ชื่อ :
นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ :
ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
กศ.ม. (ชีววิทยา)
ชื่อ :
นายไสว บุญยัง
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ :
ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. (เกษตรกรรม)
ชื่อ :
นายโชติอนันต์ วงศาสนธิ์
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ :
ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
ชื่อ :
นายทวีศักดิ์ พรองพรหม
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระฯ:
ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ :
นายวิทยา พลอาษา
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
กลุ่มสาระฯ:
การงานอาชีพฯ (งานบ้าน)
ชื่อ :
นายอุดมชัย บุญตา
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. (ภาษาไทย)
กลุ่มสาระฯ:
ภาษาไทย
ชื่อ :
นางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
กลุ่มสาระฯ:
ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ :
นายสมชาติ บุญธรรม
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
กลุ่มสาระฯ:
สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อ :
นายนรินทร์ นิกรรัมย์
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
กลุ่มสาระฯ:
การงานอาชีพฯ (งานช่าง)
ชื่อ :
นางสมปอง บุญตา
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.( คณิตศาสตร์)
กลุ่มสาระฯ:
คณิตศาสตร์
ชื่อ :
นางสุวรรณทนา จันทร์เพ็ญ
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ:
คณิตศาสตร์
ชื่อ :
นายอดิศักดิ์ ครองสุข
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
กลุ่มสาระฯ:
คณิตศาสตร์
ชื่อ :
นายเกียรติศักดิ์ บุตรสุด
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. (ชีววิทยา)
กลุ่มสาระฯ:
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
   
ชื่อ :
นางราตรี อำไพพิศ
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. (ฟิสิกส์)
กลุ่มสาระฯ:
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
ชื่อ :
นางกุลธิดา ศรีสุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
-
วุฒิการศึกษา :
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
กลุ่มสาระฯ:
ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ :
นางสาวอรณิชา บุญยืด
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
กลุ่มสาระฯ:
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อ :
นางสาวอรทัย ศรีเมือง
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
-
วุฒิการศึกษา :
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
กลุ่มสาระฯ:
ศิลปะ (นาฏศิลป์)
ชื่อ :
นางสาววรรณภา นาคงาม
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
-
วุฒิการศึกษา :
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
กลุ่มสาระฯ:
ภาษาไทย
ชื่อ :
นางสาวพจมาพร คะเลรัมย์
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
-
วุฒิการศึกษา :
กศ.บ.( วิทยาศาสตร์-เคมี)
กลุ่มสาระฯ:
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
ชื่อ :
นางลำไพร ศรีคูณ
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
-
วุฒิการศึกษา :
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
กลุ่มสาระฯ:
ภาษาไทย
ชื่อ :
นางสาวอิศราพร สารปรัง
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
-
วุฒิการศึกษา :
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กลุ่มสาระฯ:
การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์)
ชื่อ :
นางสาวปกาวรรณ แก้วโพธิ์
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
-
วุฒิการศึกษา :
น.บ.( นิติศาสตร์)
กลุ่มสาระฯ:
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อ :
นางชนนภา วงศ์เมือง
ตำแหน่ง :
ครู
วิทยฐานะ :
-
วุฒิการศึกษา :
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
กลุ่มสาระฯ:
ภาษาไทย
ชื่อ :
นายยงยุทธ การินทร์
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ :
-
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. (ดนตรี)
กลุ่มสาระฯ:
ศิลปะ (ดนตรี)
ชื่อ :
นางสาวยุภาวดี โตน้ำ
ตำแหน่ง :
พนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา :
บธ.บ. (การบัญชี)
ชื่อ :
นายสวัสดิ์ ประดับศรี
ตำแหน่ง :
ช่างปูน 3
วุฒิการศึกษา :
ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ :
นายเสนอ อำไพพิศ
ตำแหน่ง :
ช่างปูน 3
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อ :
นายอำพร หนองน้ำ
ตำแหน่ง :
นักการ
วุฒิการศึกษา :
ปวช.

 


 

 
Technology
บทความเทคโนโลยีการศึกษา
e-Learning
Graphics & Multimedia
OpenSource & Freeware
ซอฟต์แวร์แนะนำ
เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ
ข่าวการศึกษา
คุณครูควรรู้ไว้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปศึกษาและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้ทั่วไป
การวิจัยทางการศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32